logo
My LinkedIn profile


Curriculum Vitae


Jeg er 34 år gammel og er cand.scient i datalogi fra Københavns Universitet. Jeg arbejder til daglig som Client Delivery Manager hos Edlund A/S. Fagligt interesserer jeg mig for ledelse, usability, softwareudvikling, databaser og operationsanalyse.

Jeg er gift med Suanne, og vi bor sammen med vores børn Esther og Kaj på Nørrebro i København.
I min fritid spiller jeg volleyball og løber af og til.


Erhvervsbeskæftigelse

 • Oktober 2016 - dd:
  Client Delivery Manager hos Edlund A/S:
  • Ledelse af softwareudviklere og -arkitekter, herunder også personaleledelse (MUS-samtaler, kompetencevurdering og lønfastsættelse).
  • Kundeansvar- og kontakt, projektledelse, budgetstyring, ledelsesrapportering, processoptimering.
  • Agil gruppeledelse (Kanban/Scrum), faglig ledelse samt forskellige andre ledelsesmæssige opgaver.
    
 • Juni 2011 - September 2016:
  Softwareudvikler og scrum master hos Edlund A/S:
  • C#- og SQL-udvikling i MS Visual Studio 2012/2013 samt SQL Server 2008
  • Scrum-master
  • Review og estimering af kravspecifikationer
    
 • Marts 2010 - April 2011:
  Studentermedhjælp hos Transvision A/S (nu AMCS):
  • XML Stylesheeting (XSLT/JavaScript), JasperReports, JavaScripts og SQL-querying
  • Test (system-, end-user-, predev-) og dokumentation
  Reference: Product Engineer David Møller Hansen, dha@transvision.dk
   
 • Januar 2008 - Januar 2010:
  Kursusleder på UVMs grunduddannelse for studievejledere ved de videregående uddannelser i Danmark.
  Reference: Peter Præstgaard, tlf. 65 50 10 61
   
 • Januar 2007 - Januar 2010:
  Studievejleder for de matematiske fag og datalogi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
  Reference: Områdeleder Gitte Henchel Madsen, tlf. ghm@science.ku.dk
   
 • Januar 2005 - Januar 2007:
  Studentermedhjælp ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
   
 • September 2003 - Maj 2004:
  Aftjent værnepligt ved 3. Telegrafbataljon ved Telegrafregimentet i Fredericia.
   
 • Maj 2003 - August 2003:
  Salgsassistent i Dag’liBrugsen Bredebro.
   
 • December 2002 - Februar 2003:
  Gårdarbejde på kvægfarmen Delmore Downs i Northern Territory, Australien.
   
 • August 2002 - November 2002:
  Gårdarbejde på fårefarmen Hereward Station i Queensland, Australien.
   

Uddannelse

 • September 2008 - Marts 2011:
  Cand.scient i datalogi fra Københavns Universitet. Specialetitel: "Usability-evaluering af NemID - en belysning af autentifikation i borgervendte IT-systemer".
   
 • September 2004 - Juni 2008:
  Bachelorgrad i matematik-datalogi ved det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
   
 • August 1999 - Juni 2002:
  Matematisk studentereksamen fra Tønder Gymnasium & HF.
   

Diverse poster og uddannelse

IT-kompetencer

 • Solidt kendskab til Microsoft Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint, Access, Frontpage).
 • Solidt kendskab til pc-platformen, superbruger på mac-platformen.
 • Solidt kendskab til .NET, Microsoft Visual Studio og SQL Server 2008.
 • Kendte sprog: HTML, XML, XSLT, PHP, SML, SQL, C, C#, JavaScript, GAMS, LaTeX, Java.

Sprog

 • Jeg behersker engelsk på højt niveau, mundtligt såvel som skriftligt.
 • Jeg behersker tysk på mellemniveau, mundtligt og skriftligt.

Fritidsinteresser

I min fritid spiller jeg en del volleyball og løber af og til - jeg gennemførte i 2008 mit første marathon i Athen. Jeg hører meget musik og bruger lang tid sammen med familie og venner, ligesom jeg af og til kaster mig ud i egne mindre IT-projekter.