andersbp.dk
My LinkedIn profile

Curriculum Vitae


Jeg er 41 år gammel og er cand.scient i datalogi fra Københavns Universitet. Jeg arbejder til daglig som afdelingsleder i Lån & Finansiering hos Bankdata. Fagligt interesserer jeg mig for pojektledelse, agile, usability, softwareudvikling, databaser og operationsanalyse.

Jeg er gift med Suanne, og vi bor sammen med vores børn Esther og Kaj i Silkeborg.
I min fritid spiller jeg volleyball og løber af og til.


Erhvervsbeskæftigelse
 • bankdata August 2019 - dd:
  Afdelingsleder, Lån & Finansiering hos Bankdata:
  • Afdelingsleder for 20-25 medarbejdere i direkte reference, organiseret i tre Scrum-teams samt 2-3 tværgående domænearkitekter. Periodevist også tre udviklere outsourcet i Indien. Medarbejderledelse og -udvikling, omfattende bl.a. MUS/GPS, trivsel, løn og promotions. Fokus på både individuel coaching samt løbende udvikling og understøttelse af teams og disses samarbejde på tværs i afdelingen.
  • Rekruttering og onboarding af både interne medarbejdere og eksterne konsulenter. Leverandørstyring i alle faser fra udvælgelse og kontraktindgåelse til outsourcing og leverancer. Eksterne oplæg og branding, f.eks. overfor uddannelsesinstitutioner.
  • Driver i SAFe Lean Agile Center of Excellence (LACE) samt ansvarlig for områdets strategier for DevOps og platformstransition. Ledelsesmæssig understøttelse af og sparring omkring tekniske problemstillinger.
  • Interessenthåndtering og kundepleje, herunder forhandling og eksekvering af work orders, styregruppeoplæg samt budget- og ressourcestyring.

 • edlund Januar 2018 - Juli 2019:
  Senior Manager hos Edlund A/S:
  • Client Delivery Manager hos PFA: Ledelse af udviklere og arkitekter (herunder MUS og kompetencevurdering), kunderelationer, budgetstyring, direktionsrapportering, procesudvikling. Ligeledes projektledelse af implementeringsprojekt med ekstern partner/leverandør.
  • SAFe® 4 Certified Scrum Master for et agilt, full-stack softwareudviklingsteam hos PFA.
  • Leder af udviklingsspor i Professional Services (60+ udviklere): aktiv deltager i definition og implementering af matrix-organisation, efterfølgende personaleledelse (leder af ledere), rekruttering og community-aktiviteter.
    

 • edlund Oktober 2016 - December 2017:
  Client Delivery Manager hos Edlund A/S:
  • Ledelse af softwareudviklere og -arkitekter, herunder også personaleledelse (MUS-samtaler, kompetencevurdering og lønfastsættelse).
  • Kundeansvar- og kontakt, projektledelse, budgetstyring, ledelsesrapportering, processoptimering.
  • Agil gruppeledelse (Kanban/Scrum), faglig ledelse samt forskellige andre ledelsesmæssige opgaver.
    

 • edlund Juni 2011 - September 2016:
  Softwareudvikler og scrum master hos Edlund A/S:
  • C#- og SQL-udvikling i Microsoft Visual Studio samt Microsoft SQL Server 2008 og 2012
  • Scrum-master og daglig opgaveledelse
  • Review og estimering af kravspecifikationer
    

 • transvision Marts 2010 - April 2011:
  Studentermedhjælp hos Transvision A/S (nu AMCS):
  • XML Stylesheeting (XSLT/JavaScript), JasperReports, JavaScripts og SQL-querying
  • Test (system-, end-user-, predev-) og dokumentation
  Reference: Product Engineer David Møller Hansen, dha@transvision.dk
   
 • uvm Januar 2008 - Januar 2010:
  Kursusleder på UVMs grunduddannelse for studievejledere ved de videregående uddannelser i Danmark.
  Reference: Peter Præstgaard, tlf. 65 50 10 61
   
 • ku Januar 2007 - Januar 2010:
  Studievejleder for de matematiske fag og datalogi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
  Reference: Områdeleder Gitte Henchel Madsen, ghm@science.ku.dk
   
 • ku Januar 2005 - Januar 2007:
  Studentermedhjælp ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
   
 • September 2003 - Maj 2004:
  Aftjent værnepligt ved 3. Telegrafbataljon ved Telegrafregimentet i Fredericia.
   

Uddannelse

Diverse poster og uddannelse

IT-kompetencer
 • Solidt kendskab til Microsoft Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint, Access, Frontpage).
   
 • Solidt kendskab til pc-platformen, superbruger på mac-platformen.
   
 • Solidt kendskab til .NET, Microsoft Visual Studio og SQL Server 2008.
   
 • Kendte sprog: HTML, XML, XSLT, PHP, SML, SQL, C, C#, JavaScript, GAMS, LaTeX, Java.
   

Sprog
 • Jeg behersker engelsk på højt niveau, mundtligt såvel som skriftligt.
   
 • Jeg behersker tysk på mellemniveau, mundtligt og skriftligt.

Fritidsinteresser

I min fritid spiller jeg en del volleyball og løber af og til - jeg gennemførte i 2008 mit første marathon i Athen. Jeg hører meget musik og bruger lang tid sammen med familie og venner, ligesom jeg af og til kaster mig ud i egne mindre IT-projekter.